Eco space 4 clubhouse & gateway

Project Name : 
Eco space 4 clubhouse & gateway


Location :
Motorway Rd, Lumluka , Patumthani, Thailand 


Status : 
Build


Owner : 
SL Estate co., Ltd.


Area :
520 sq.m


 

Site: โครงการหมู่บ้านในบริเวณรอบกรุงเทพมหานครได้ขยายตัวออกตามรอบนอกของเมือง โครงการอีโค่ สเปสซ 4 คลับเฮาส์เป็นโครงการหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของกรุงเทพที่จังหวัดปทุมธานี ริมถนนวงแหวนรอบนอก ทางโครงการต้องการสร้างอาคารคลับเฮาส์ของโครงการที่เป็นเสมือนตัวแทนของโครงการโดยเป็นอาคารที่เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

Landscape: ที่ตั้งของอาคารอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวเป็นจำนวนมากโดยบริเวณรอบพื้นที่อาคารก็ยังมีการปลูกข้าวอยู่ ภูมิทัศน์ทางเข้าจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจในการเข้าถึงโครงการ โดยภูมิทัศน์ด้านหน้านี้ได้แรงบันดาลใจจากนาข้าวโดยเฉพาะนาขั้นบันได ภูมิทัศน์ด้านหน้าจึงถูกยกขึ้นเป็นลักษณะเหมือนนาขั้นบันได

Cut: เนื่องจากภูมิทัศน์เป็นตัวหลักในการออกแบบ ตัวอาคารจึงถูกออกแบบให้สอดแทรกกลมกลืนอยู่กับภูมิทัศน์ด้านหน้า โดยภูมิทัศน์ได้ถูกแบ่งส่วนพื้นที่ ออกเป็น 2 ส่วน เพื่อวางอาคาร เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างแคบจึงทำการแบ่งพื้นที่เป็นมุม 45 องศาเพื่อให้สามารถวางอาคารได้ยาวเพิ่มขึ้น 

Insert:  มีการจัดวางความต้องการหลักของอาคารที่ชั้น 1 ซึ่งก็คือ สระว่ายน้ำและห้องน้ำ โดยการวางสระเป็นมุม 45 องศาทำให้สระว่ายน้ำมีความยาวได้ตามต้องการและมีทิศทางแดดลมที่เหมาะสม

Sun orientation: พื้นที่ชั้นสองซึ่งเป็นส่วนสำนักงานและห้องออกกำลังกายถูกวางให้ขนานกับถนนหลักของโครงการ โดยวางอาคารลักษณะนี้ยังเป็นการวางอาคารให้ถูกทิศทางแดดและลมของประเทศทางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยหันอาคารส่วนทางด้านแคบเข้าหาทิศตะวันออกและตะวันตก นอกจากนี้อาคารชั้นสองยังยังเปรียบเสมือนซุ้มประตูที่นำสายตาและทางเข้าให้กับอาคารคลับเฮาส์อีกด้วย 

Stair: ส่วนภูมิทัศน์ ด้านหน้าได้ขยายต่อเนื่องขึ้นไปยังชั้น 2 ของอาคารเพื่อให้อาคารมีความสัมพันธ์และกลมกลืนกับภูมิทัศน์ด้านหน้ามากยิ่งขึ้นและภายใต้ส่วนนี้ยังเป็นหลังคาให้กับบันไดของอาคารในการขึ้นสู่ชั้น 2 อีกด้วย

Material &Structure: ตัวอาคารเลือกใช้โครงสร้างเหล็กเพื่อสร้างความรู้สึกเบาของอาคารชั้น 2 และใช้ span กว้างถึง 9 เมตร นอกจากนี้ยังใช้วัสดุที่เข้ากับธรรมชาติโดยใช้ไม้และคอนกรีตเป็นวัสดุหลักของอาคาร

Photo

Diagram

Scroll to Top