P hostel

Project Name : 
P hostel


Location :
 Bangkok, Thailand 


Status : 
design develop


Owner : 
confidentals  


Area :
2000 sq.m


P hostel  เป็นโรงแรมสูง 6 ชั้นโดยแขกผู้เข้ามาพักจะเป็นชาวต่างชาติโดยส่วนใหญ่ โรงแรมจึงต้องการออกแบบให้มีความเป็นไทย โดยการใช้ “ชาน”ในการเชื่อมพื้นที่ต่างๆเหมือนกับ บ้านไทย โดยชานนี้จะเป็นพื้นที่กิจกรรมต่างๆ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นส่วนที่เปิดโล่งและมีการระบายอากาศที่ดี สามารถรับแดดและลมได้อย่างเต็มที่ ตัวอาคารนี้เปรียบเสมือนการนำบ้านไทยมาซ้อนชั้นกันนั่นเอง ส่วนของ façade อาคารได้มีการนำลวดลาย ของไทยเข้ามาใช้ในการสร้าง pattern ให้กับอาคาร

 

Gallery

Diagram

Scroll to Top